Promocja

UWAGA! Promocja!

Zgłoś się z kolegą, koleżanką, znajomym, aby zapłacić mniej. Szczegóły w cenniku.

wtorek, 20 stycznia 2015

Zwolnienie z egzaminu teoretycznego na prawo jazdy

Koniec obowiązkowej teorii na kursach osób ubiegających się o uprawnienia Właśnie w zakresie szkolenia teoretycznego ustawodawca zdecydował się na najdalej idące zmiany, które będą miały bardzo duży wpływ na znaczną część przyszłych kierowców oraz na warunki działania ośrodków szkolenia kierowców. 

Otóż zgodnie z nowym przepisem art. 23a (pełna treść poniżej), kandydat na kierowcę może zrezygnować z uczestnictwa w części teoretycznej obowiązkowego szkolenia pod warunkiem, że wcześniej uzyska pozytywny wynik z teoretycznej części egzaminu państwowego organizowanego przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. Tym samym zakres obligatoryjnych zajęć dla wszystkich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania ograniczy się faktycznie do nauki jazdy i nauki udzielania pierwszej pomocy.


Art. 23a.

Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem, która uzyskała pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego jest zwolniona z odbywania zajęć, o których mowa odpowiednio w art. 23 ust. 2 pkt 1 lub ust. 5 pkt 1, oraz odpowiednio z części teoretycznej egzaminu wewnętrznego, o którym mowa w art. 23 ust. 4, lub części teoretycznej ćwiczeń sprawdzających, o których mowa w art. 23 ust. 5 pkt 3.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz