Promocja

UWAGA! Promocja!

Zgłoś się z kolegą, koleżanką, znajomym, aby zapłacić mniej. Szczegóły w cenniku.

wtorek, 20 stycznia 2015

Zwolnienie z egzaminu teoretycznego na prawo jazdy

Koniec obowiązkowej teorii na kursach osób ubiegających się o uprawnienia Właśnie w zakresie szkolenia teoretycznego ustawodawca zdecydował się na najdalej idące zmiany, które będą miały bardzo duży wpływ na znaczną część przyszłych kierowców oraz na warunki działania ośrodków szkolenia kierowców. 

Otóż zgodnie z nowym przepisem art. 23a (pełna treść poniżej), kandydat na kierowcę może zrezygnować z uczestnictwa w części teoretycznej obowiązkowego szkolenia pod warunkiem, że wcześniej uzyska pozytywny wynik z teoretycznej części egzaminu państwowego organizowanego przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. Tym samym zakres obligatoryjnych zajęć dla wszystkich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania ograniczy się faktycznie do nauki jazdy i nauki udzielania pierwszej pomocy.


Art. 23a.

Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem, która uzyskała pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego jest zwolniona z odbywania zajęć, o których mowa odpowiednio w art. 23 ust. 2 pkt 1 lub ust. 5 pkt 1, oraz odpowiednio z części teoretycznej egzaminu wewnętrznego, o którym mowa w art. 23 ust. 4, lub części teoretycznej ćwiczeń sprawdzających, o których mowa w art. 23 ust. 5 pkt 3.

poniedziałek, 19 stycznia 2015

Dodatkowe zadania na teście praktycznym

Od 1 stycznia 2015 zdający egzamin na prawo jazdy mają do zaprezentowania dwa dodatkowe zadania na teście praktycznym. – To właściwa zmiana biegów i hamowanie silnikiem. Egzaminator będzie zwracał uwagę na wskazania obrotomierza, a także będzie korzystał z własnego doświadczenia określając, np. na podstawie słuchu. czy bieg jest zmieniany we właściwym momencie. 

Te przepisy mają na celu wyrobienie w młodych adeptach kierownicy umiejętności płynnej jazdy, a także zmniejszenie emisji spalin. Większe zmiany wchodzą od 1 stycznia 2016 i są już określone w ustawie o kierujących pojazdami, która częściowo obowiązuje od stycznia 2013, a jej druga część była prolongowana.

W 2016 roku każdy kto zda egzamin kat. B, otrzyma tymczasowe prawo jazdy, a także zielony listek, który będzie musiał obowiązkowo przykleić w widocznym miejscu na samochodzie. Ma od 4 do 8 miesięcy na zdanie dodatkowego godzinnego kursu teoretycznego z zakresu bezpieczeństwa jazdy w WORD i dwugodzinnego kursu jazdy w praktyce jazdy, który przeprowadzać będą ośrodki doskonalenia techniki jazdy. 

W okresie próbnym młody kierowca będzie musiał nie tylko obowiązkowo mieć zielony listek, ale będą na niego nałożone większe ograniczenia prędkości. Taki kierowca w mieście, w obszarze zabudowanym, będzie mógł się poruszać z prędkością do 50 km/h nawet jeśli znaki dopuszczałyby możliwość szybszej jazdy, a poza obszarem zabudowanym do 80. W dodatku na autostradzie nie pojedzie z prędkością 140 km/h, a maksymalnie 100 km/h.

poniedziałek, 12 stycznia 2015

Jaką szkołę nauki jazdy wybrać?

Przed poważnym dylematem stają wszyscy podejmujący decyzję o rozpoczęciu szkolenia na prawo jazdy. Kandydat do szkolenia chciałby szybko,łatwo,przyjemnie no i oczywiście jak najtaniej zdobyć upragniony dokument. Pojęcie „szybko” jest pojęciem względnym biorąc pod uwagę czas potrzebny na naukę teorii, zrealizowanie minimum 30 godzin praktyki czyli jazdy samochodem szkoleniowym, zdanie egzaminu wewnętrznego i państwowego. 

Policzmy, uwzględniając psychofizyczne możliwości kursanta: 7 dni na przyswojenie teorii, 2/3 godziny jazdy dziennie, w tym jazda po zmroku to 11/13 dni, egzaminy… 2 dni… chcąc zrealizować program tak by wytrzymał to kursant z korzyścią (czyt. z dobrym efektem) dla siebie wychodzi… minimum 20 dni. Jeśli w ośrodku szkoli się duża liczba kursantów, to z oczywistych względów czas szkolenia wydłuży się. Z kolei „łatwo”, to... można wykonać parę bardziej lub mniej przyjemnych i prostych czynności. Każdy człowiek jest inny i ma inne możliwości percepcji wiedzy, uczenia się bardziej lub mniej złożonych umiejętności, wyrabiania nawyków i automatyzacji ruchów.

Jeśli szkolący się, trafi na instruktora posiadającego wiedzę z zakresu psychologii (wszak do czynienia mamy z drugim człowiekiem),pedagogiki (kurs to proces uczenia się i nauczania), instruktora znającego zasady dydaktyki i metodyki szkolenia a i takiego, który sam ma duże doświadczenie jako kierowca, to jest duża szansa, że będzie łatwiej. Przyjemnie? To zależy zapewne od atmosfery jaką uda się wytworzyć podczas wspólnie spędzonych godzin ale także od temperatury np.w pojeździe szkoleniowym podczas upałów (klimatyzacja).

Pozostaje kwestia ceny. I tutaj trzeba się dobrze zastanowić! Wszak cena za kurs może nie mieć nic wspólnego z rzeczywiście poniesionymi wydatkami na drodze do upragnionego prawa jazdy. Może się okazać, że kolejne nieudane podejścia do egzaminu,konieczność wykupienia dodatkowych jazd,dojazdy do ośrodka szkolenia i na egzaminy pochłoną kolejne znaczące kwoty. Na pewno warto i trzeba dowiedzieć się jak wygląda plac manewrowy, na jakim pojeździe będzie odbywało się szkolenie praktyczne. Nie bez znaczenia dla efektów nauki będzie to czy w pojeździe szkoleniowym będziemy sami czy czas spędzony w aucie będziemy dzielić z innymi kursantami a także to czy będzie nas uczył jeden instruktor czy kilku?

Pozostaje na koniec sprawa tzw. zdawalności. Moim zdaniem ranking taki byłby wiarygodny gdyby uwzględniał :płeć,wiek i dostępność kursanta do auta w domu rodzinnym. Praktyka pokazuje, że najłatwiej szkoli się mężczyznę w wieku 18/19 lat, od młodych lat mającego dostęp do pojazdów mechanicznych. Oczywiście, jak wszędzie, są wyjątki i tu ukłon w stronę płci pięknej i tej troszkę bardziej doświadczonej.