Promocja

UWAGA! Promocja!

Zgłoś się z kolegą, koleżanką, znajomym, aby zapłacić mniej. Szczegóły w cenniku.

piątek, 3 sierpnia 2018

MOŻESZ NEGOCJOWAĆ CENĘ  !

      Jeśli zgłosisz się na kurs 1-go lub 13-go dnia każdego miesiąca, możesz wynegocjować swoja cenę !Włączyć kierunkowskaz czy nie - ministerstwo znowu musi rozwiewać wątpliwości
Czy należy włączać kierunkowskaz na tzw. skrzyżowaniu łamanym, oznaczanym informacyjnie znakiem T6? - sprawa ta od lat dzieli środowisko kierowców. Spór przecina Ministerstwo Infrastruktury w odpowiedzi na to zapytanie.
Podczas szkolenia i egzaminów w WORD uczy się kierowców, że jadący drogą z pierwszeństwem przejazdu i kontynuujący nią jazdę powinien włączyć kierunkowskaz, gdyż zmienia kierunek jazdy. Ma tu bowiem zastosowanie art. 22 ust. 5 Prawa o ruchu drogowym. Zdaniem posłanki Barbary Buły wielu komentatorów, w tym znanych blogerów w Internecie wskazuje na absurdalność takiego sygnalizowania kierunkowskazem, np. w przypadku, gdy droga podporządkowana dobiega do drogi głównej na łuku, pod małym kątem wstecz. CIEKAWE KTO BĘDZIE DECYDOWAŁ CZY KĄT POD JAKIM SKRĘCAMY ZOBOWIĄZUJE NAS DO SYGNALIZOWANIA ZAMIARU SKRĘTU CZY MOŻE JESZCZE NIE? 

Odpowiedział wiceminister Marek Chodkiewicz.


- Umieszczona pod znakiem D-1 tabliczka T-6a wskazuje, że droga z pierwszeństwem przejazdu zmienia kierunek na skrzyżowaniu. Z tych też względów w sytuacji kiedy kierujący pojazdem na skrzyżowaniu porusza się zgodnie z rzeczywistym przebiegiem drogi z pierwszeństwem – przedstawionym na tabliczce T-6a – to zmienia on kierunek jazdy i dlatego też w myśl przepisów art. 22 ust. 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym zobowiązany jest zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany tego kierunku - stwierdził wiceminister.

Jak dodał,  nie ma uzasadnienia dla prowadzenia kampanii informacyjnej na temat poprawnej interpretacji przepisów, bo  są one jednoznaczne.


poniedziałek, 23 lipca 2018

                                   


                                              MOŻESZ NEGOCJOWAĆ CENĘ  !

      Jeśli zgłosisz się na kurs 1-go lub 13-go dnia każdego miesiąca, możesz wynegocjować swoja cenę !
           

                                                     Dokumenty kierujacego.

       Od 4 czerwca 2018 znosi się obowiązek posiadania przy sobie i okazywania organom kontrolnym (policja itp), dowodu rejestracyjnego i ubezpieczenia OC. Dzięki systemowi CEPIK 2.0, dokumenty te będą widoczne w systemie. Wirtualnie też będą zatrzymywane dowody rejestracyjne za odpowiednim pokwitowaniem a zwrot tych dokumentów również zostanie odnotowany poprzez bazy danych dostępnych dla funkcjonariuszy np. Policji czy GITD. Papierowa wersja dowodu rejestracyjnego nadal będzie wymagana przy badaniu diagnostycznym na stacjach kontroli pojazdów.

poniedziałek, 2 lutego 2015

Jedź ekonomicznie i ekologicznie


Przypominamy podstawowe zasady ekologicznej i ekonomicznej jazdy samochodem. Umiejętności te przydadzą się nie tylko podczas egzaminu na prawo jazdy, ale m.in. również wtedy, gdy będziemy chcieli zmniejszyć koszty eksploatacji naszego auta.

Zapraszamy do lektury i praktycznego stosowania:
Jak jeździć ekonomicznie i ekologicznie

wtorek, 20 stycznia 2015

Zwolnienie z egzaminu teoretycznego na prawo jazdy

Koniec obowiązkowej teorii na kursach osób ubiegających się o uprawnienia Właśnie w zakresie szkolenia teoretycznego ustawodawca zdecydował się na najdalej idące zmiany, które będą miały bardzo duży wpływ na znaczną część przyszłych kierowców oraz na warunki działania ośrodków szkolenia kierowców. 

Otóż zgodnie z nowym przepisem art. 23a (pełna treść poniżej), kandydat na kierowcę może zrezygnować z uczestnictwa w części teoretycznej obowiązkowego szkolenia pod warunkiem, że wcześniej uzyska pozytywny wynik z teoretycznej części egzaminu państwowego organizowanego przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. Tym samym zakres obligatoryjnych zajęć dla wszystkich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania ograniczy się faktycznie do nauki jazdy i nauki udzielania pierwszej pomocy.


Art. 23a.

Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem, która uzyskała pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego jest zwolniona z odbywania zajęć, o których mowa odpowiednio w art. 23 ust. 2 pkt 1 lub ust. 5 pkt 1, oraz odpowiednio z części teoretycznej egzaminu wewnętrznego, o którym mowa w art. 23 ust. 4, lub części teoretycznej ćwiczeń sprawdzających, o których mowa w art. 23 ust. 5 pkt 3.